Chính sách bảo hành

Sản phẩm Hình ảnh Chất liệu Đơn vị Kích thước Đơn giá Tổng tiền Ghi chú
I. Phòng khách
             
             
             
             
             
II. Phòng bếp
             
             
             
             
             
III. Phụ kiện bếp
             
             
             
             
             
             
             
             
             
IV. Phòng ngủ Master
             
             
             
             
             
             
             
             
V. Phòng ngủ phụ
             
             
             
             
             
             
VI. Hạng mục khác
             
             
             
             
             
             
             
             
Tổng tiền